נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה: 08-8558790  |  072-2333709  פקס: 08-8558780      info@gocargo.co.il

שחרור סחורות ממכס

הליך יבוא בהגדרה הוא הובלת סחורות בין ארצות דרך הים או האוויר. תהליך היבוא מתחלק לכמה שלבים עיקריים:

  • ביצוע הזמנה על-ידי יוזם העסקה, בדרך כלל היבואן, בהתאם לסיכום תנאי מכר עם הספק.
  • שינוע והובלת הסחורה ממקום הייצור אל הנמל ומשם לארץ היעד.
  • הגעת המטען, ביקורת מכס ושחרור המטען מהנמל.
  • העברת הסחורה ליבואן ומשם למסירה ולהפצה.

בהליך היבוא מעורבים גורמים חיצוניים האחראים על פעולות השינוע, ההובלה והשגת האישורים המתאימים. עמיל מכס אחראי לתאם הובלה למטען על פי לוחות העבודה של הנמל במדינת המקור, במקביל על הספק להעביר את שטר המטען המקורי הכולל את פירוט המשלוח ליבואן כך שיוכל לשחרר את הסחורה כשתגיע לנמל היעד, סוכן האונייה מקבל את המטען בהגיעו לנמל המקור ובמהלך ההובלה עליו לשדר מצהר למכס בו מרכז את כל שטרות המטען המתייחסים למטען המיועד לפריקה בנמל היעד. על המצהר להגיע לידיעת המכס לפחות 24 שעות לפני כניסת המטען לנמל. כדי לשחרר את המטען בהגיעו לנמל באחריות בעל המטען או עמיל מכס שמונה מטעמו להציג אישור מכס המעיד ששולמו כל האגרות והיטלי המס כפי שנקבעו, אישור על תשלום אגרות נמל ופקודת מסירה אותה מקבל עמיל המכס מסוכן האונייה לאחר שהציג בפניו שטר מטען מקורי.

הליך שחרור מטען מהנמל באם אין חריגויות אמור לקחת ימים ספורים. התהליך יכול להתעכב ולהמשך גם שבועות במידה וקיימת חריגות באופי המטען, עיכוב בהצגת מסמכים מתאימים או סחורה הדורשת אישורים ממשלתיים מיוחדים ממשרד הבריאות, משרד החקלאות וכדומה יעביר הנמל את המכולה לאחסון שבשטחה עד תום הליכי הבירור והשגת האישורים והיבואן יאלץ לשלם תוספת כספית בעבור כל יום אחסון מכולה בשטח שבחזקת הנמל.

פנייה לחברה מקצועית המתעסקת בעמילות מכס מומלצת לכל יבואן או יצואן במיוחד בפעמים הראשונות בהן הוא עובר את התהליך המורכב שכרוך ביבוא וייצוא סחורות. לרוב חברות העוסקות בעמילות מכס גם משלבות בתוכן משלוח בינלאומי ובפנייה לחברה כזו גם הספק וגם היבואן יכולים להוזיל בעלויות ההובלה והשינוע, חברת שילוח בינלאומי מציעה ביטוח הכלול במחיר ההובלה, אפשרות מעקב אחר המטען והודעה על הגיעו לנמל, שימוש בשירותיו של עמיל מכס יעזור לספק וליבואן להימנע מטעויות ועיכובים שונים שיכולים לפגוע בעסקה ובהם כלכלית. חברת עמילות מכס מנוסה ומקצועית תהיה בקיאה בתקנות המס במדינת המוצא ובארץ היעד, תוודא שהמטען מציג אישורים התואמים את תכולתו אם חריגה ואם לא ותדאג שהאישורים הדרושים לשחרור המטען מהנמל יושגו ויוצגו בהקדם על מנת לשחרר את המטען להובלה יבשתית ולחסוך עלויות מיותרות ללקוח.