נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה: 08-8558790  |  072-2333709  פקס: 08-8558780      info@gocargo.co.il

מחירון

לידיעת קהל לקוחותינו
המחירים הינם למשלוחי יצוא במכולות קונסולידציה:
המחירים למשלוחים לארה"ב במשלוח ימי במשלוחים חלקים ( חישוב לפי מטר קוב) - נעים בין 225$ למ"ק ועד ל 350$ לפי הכתובת הרצויה ובסוג השירות.
המחירים למשלוחים לקנדה במשלוח ימי במשלוחים חלקים ( חישוב לפי מטר קוב) - נעים בין 250$ למ"ק ועד ל 430$ לפי הכתובת הרצויה ובסוג השירות.
המחירים למשלוחים לאוסטרליה / ניו זילנד במשלוח ימי במשלוחים חלקים ( חישוב לפי מטר קוב) - נעים בין 250$ למ"ק ועד ל 450$ לפי הכתובת הרצויה ובסוג השירות.
המחירים למשלוחים לאירופה במשלוח ימי במשלוחים חלקים ( חישוב לפי מטר קוב) - נעים בין 200 יורו למ"ק ועד ל 380 יורו לפי הכתובת הרצויה ובסוג השירות.
המחירים למשלוחים למזרח הרחוק במשלוח ימי במשלוחים חלקים ( חישוב לפי מטר קוב) - נעים בין 180$ למ"ק ועד ל 400$ לפי הכתובת הרצויה ובסוג השירות.

המחירים הינם למשלוחי יצוא אווירי בשרות אקונומי לפי יחס נפח משקל:
המחירים למשלוחים לארה"ב במשלוח אווירי ( חישוב לפי מטר קוב או משקל פיזי לפי הגבוה מבין השניים) - נעים בין 5.8$ לק"ג ועד ל 8$ לק"ג לפי הכתובת הרצויה ובסוג השירות.( יחס 1:6)
המחירים למשלוחים לקנדה במשלוח אווירי ( חישוב לפי מטר קוב או משקל פיזי לפי הגבוה מבין השניים) - נעים בין 5.8$ לק"ג ועד ל 8$ לק"ג לפי הכתובת הרצויה ובסוג השירות. ( יחס 1:5)
המחירים למשלוחים לאוסטרליה / ניו זילנד במשלוח אווירי ( חישוב לפי מטר קוב או משקל פיזי לפי הגבוה מבין השניים) - נעים בין 8.5$ לק"ג ועד ל 11$ לק"ג לפי הכתובת הרצויה ובסוג השירות.( יחס 1:6 )
המחירים למשלוחים לאירופה במשלוח אווירי ( חישוב לפי מטר קוב או משקל פיזי לפי הגבוה מבין השניים) - נעים בין 3 יורו לק"ג ועד ל 7 יורו לק"ג לפי הכתובת הרצויה ובסוג השירות.( יחס 1:6 )